Мелничен комплекс Димитър Пилев - производител на висококачествено брашно, грис и други продукти